Oferta

Firma wykonuje:

  • badania powierzchniowe prowadzone na terenie inwestycji przed jej rozpoczęciem,
  • badania sondażowe,
  • nadzory i badania archeologiczne,
  • badania ratownicze,
  • opracowanie końcowe wyników badań, zgodne z wymogami konserwatorskimi.

W skład usług archeologicznych wchodzi również:

  • pomoc Inwestorowi w wypełnieniu stosownych wniosków,
  • kwerenda archiwalna obszaru objętego badaniami,
  • wstępna konserwacja oraz opracowanie naukowe materiałów zabytkowych.
Copyright © 2013 Explorer / Strony internetowe Trojka Design